Đóng

Nhà hàng- Khách sạn- du lịch cộng đồng

Liên kết các nhà hàng khách sạn trên địa bàn và trong vùng để có dịch vụ tốt nhất
Thực hiện du lịch cộng đồng, cùng các buôn làng thực hiện chương trình cồng chiêng, đi thuyền, homestay, trekking… tạo công ăn việc làm cho cộng đồng và cùng nhau hướng tới phát triển …

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN