Đóng
xe dap 3

KT_CT02: Đạp xe thăm các làng Bahnar

Tour xe đạp 08/08/2017

 Tour trong ngày Lộ trình : (Cycling: 40 km) Buổi sáng: 8:30 Hướng dẫn gặp bạn tại khách sạn, sau đó đưa lên văn phòng của Highlands Eco Tours để chọn xe đạp vừa ý bạn (xe đạp địa hình) sau đó bắt đầu xuất phát từ văn phòng  qua trung tâm thành phố, đưa khách đi […]

Xem thêm
Tuong nha mo

KT_CT01: Kontum/Yachim

Tour xe đạp 08/08/2017

TOUR TRONG NGÀY Lộ trình : (42 km)   Buổi sáng: 8:00 Hướng dẫn gặp bạn tại khách sạn, sau đó đưa lên văn phòng của Highlands Eco Tours để chọn xe đạp vừa ý bạn (xe địa hình) sau đó bắt đầu xuất phát từ văn phòng  qua trung tâm thành phố, đưa khách […]

Xem thêm