Nhà hàng- Khách sạn- du lịch cộng đồng

DỊCH VỤ 14/02/2017

Liên kết các nhà hàng khách sạn trên địa bàn và trong vùng để có dịch vụ tốt nhất Thực hiện du lịch cộng đồng, cùng các buôn làng thực hiện chương trình cồng chiêng, đi thuyền, homestay, trekking… tạo công ăn việc làm cho cộng đồng và cùng nhau hướng tới phát triển …  

Xem thêm